فینوز وبلاگی مخصوص اهالی بازی و فن آوری است که از تاریخ 1شهریور 1394 رسما شروع به کار خواهدکرد.
هدف ما در فینوز اطلاع رسانی و آشنایی مخاطبان با تازه های دنیای بازی و فناوری است. در طول  نشر اخبار نیز سعی بر آن داریم تا آموزش هایی مفید، درحوضه فناوری نیز ارئه دهیم.
هنوز در ابتدای راه هستیم و نیازمند نظرات سازنده (و گاهی هم سوزنده) شما.
با تشکر.
تیم فینوز.